tisdag 8 november 2011

Lättare att söka medel för sommarläger

Sedan 2004 finns det möjlighet för föreningar att söka projektbidrag för tillfälliga evenemang för barn och ungdomar. Samma år infördes en "spontanpeng" för ungdomar - ett sätt att enkelt få finansiering för egna evenemang. Huddingeborna har till exempel kunnat njuta av åsnehoppning i Rådsparken, ordnat av driftiga ungdomar.

Syftet med projektbidraget har varit att föreningar ska kunna söka medel för tillfälliga projekt som främjar integration och jämställdhet. Många av ansökningarna som inkommit, framförallt från kommunens idrottsföreningar, har dock gällt verksamheter som återkommit från år till år, t.ex. sommarlovsverksamheter.

För att lättare kunna stödja dessa initiativ - även om de i byråkratisk mening inte rör sig om tillfälliga projekt - beslutade kommun- och fritidsnämnden i september att skapa undantag för sommarläger med mera i syfte att jobba mot ökad integration eller jämställdhet. Igår klubbades förändringen i kommunfullmäktige.

Det här är en liten men viktig förändring som vi hoppas kommer att bidra till ett större utbud av sommarlovsaktiviteter för barn och unga!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar