fredag 9 augusti 2013

Respekt, mening, trygghet, kunskap och gott bemötande borde vara självklart

De är de fem komponenter som ingår i Huddinge kommuns värdegrund för äldreomsorgen. Utifrån de sista dagarnas nyhetsrapportering förefaller det som vi misslyckats med att erbjuda allt detta till våra äldre vid ett av de boenden som kommunen anlitar. De flesta av oss har tagit oss för pannan i vanmakt och hoppats på att de hemska inslagen om Vårbacka Plaza inte stämmer och till syvende och sist, vi vet fortfarande inte vad som faktiskt har hänt. Det vi däremot vet är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kommit igång med en utredning som vi nog alla inväntar resultatet av med en liten klump i magen. Trots allt så finns det ingen av oss – vare sig från majoritet eller från opposition – som accepterar att sköra, äldre sköra människor ska bli behandlade på ett kränkande sätt. Tvärtom, under min korta period i äldreomsorgsnämnden blev det uppenbart för mig att vi alla oavsett partifärg vill se en äldreomsorg som vi kan vara stolta över och där våra anhöriga kan få fortsätta leva ett bra liv även när den egna kraften sinat.

 Det är det ett mycket ansvarsfullt uppdrag som kommunala såväl som privata utförare inom äldreomsorgen åtar sig och det är till syvende och sist kommunen som har ansvaret för att våra medborgare får den omsorg som de har rätt till. Jag hoppas innerligt att den situation som nu utmålas på Vårbacka Plaza inte blir ett slagträd i debatten utan att vi – oavsett vad som hänt – tar chansen att, med hjälp av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), hantera det här som en alldeles för dyrköpt erfarenhet och använder dem för att förbättra situationen för alla våra äldre såväl nu som framöver.


Jessica Ericsson
Ledamot i Landstingsfullmäktige

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar