torsdag 13 juni 2013

Idrottande barn ska läsa mer!

I dagens brännpunktartikel i SvD skriver Lena Adelsohn Liljeroth (M) och Maria Arnholm (FP) att Statens kulturråd får tre miljoner kronor för att få idrottande flickor och pojkar att läsa mer böcker.

I budgeten för 2014 är en av uppdragen för kultur- och fritidsnämnden just att öka läsförståelsen bland barn och unga. Att regeringen nu tillför kulturrådet ytterligare pengar för detta ändamål är ytterst glädjande!

Adelsohn-Liljeroth/Arnholm skriver bland annat: "Sverige har inte råd att misslyckas på det här området. Utan läsförståelse och läsning tappar människan sitt språk. Och utan språk och utbildning riskerar pojkar och män att drabbas av ett dubbelt utanförskap där de misslyckas i skolan och får svårt att hitta ett jobb."
Tilläggas kan att man även riskerar att förlora sin historia.

I Huddinge kan vi glädja oss över att flera läsprojekt redan satts igång i samarbete mellan biblioteken och idrottsföreningar. I och med regeringens nya tillskott kan vi komma att utveckla detta arbete ytterligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar