måndag 10 juni 2013

Malin Danielssons budgetanförande

Nedan följer Malin Danielssons (FP), anförande i kommunfullmäktige 10 juni 2013

Ordförande, ledamöter

Jag kommer, tro det eller ej, börja med att prata skola. För det är ett av, om inte det, viktigaste uppdrag vi har i kommunen. I skolan ger vi barn och unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara vuxenlivet. Det är det bästa vaccinet mot hamna snett i framtiden. Och det viktigaste vi kan göra för att se till att våra elever når målen är att anställa riktigt skickliga lärare. Särskilt gäller detta för de elever som har svårast att nå målen.


För att kunna rekrytera riktigt skickliga lärare krävs det att vi är en attraktiv arbetsgivare som satsar på våra lärare. Då måste våra skolor vara attraktiva att söka sig till, möjligheten till karriärvägar finnas och sist men inte minst man måste som skicklig lärare märka även i lönekuvertet att vi uppskattar deras arbete. Det är därför bra att vi i nästa års budget pekar ut lärarna som prioriterade med en högre generell uppräkning än övriga och det är bra att vi redan 2012 och i år har tillfört mer pengar så att lärarnas högre löner inte ska gå ut över andra viktiga prioriteringar inom skolan. Skickliga lärare höjer våra resultat och vi måste svara upp och höja deras löner.

Vår nya jämställdhetsminister, Maria Arnholm, sa något mycket klok när hon höll sitt första tal till oss i Folkpartiet som ny minister. ”Det är inte kvinnors sår som ska läka snabbare – det är män som ska sluta slå”.


För mig är det självklart att vi ska satsa på kvinnojourer och arbetet med att hjälpa kvinnor, och män, som misshandlas av sina partners men det är lika självklart att vi inte kommer att komma tillrätta med problemen om vi bara fokuserar på offren. Det är förövarna som måste ändra på sig, inte bara offren som ska fly hus och hem och ibland till och med tvingas leva under skyddad identitet. Därför är det nu bra att vi i Huddinge har kommit en bit på vägen med att erbjuda behandling och hjälp till män som vill sluta slå och det är bra att vi lyfter kvinnofridsteamet som arbetar med detta till ett prioriterat område i 2014 års mål och budget. Här finns mycket mer att göra innan vi kan säga att vi lever i ett jämställt samhälle.

Huddinge växer och det tycker vi i Folkpartiet är bra. Huddinge har ett unikt bra läge på södra sidan, med närhet till såväl Stockholms stad som till den fantastiska natur vi har omkring oss. Bostäder planeras och ett prioriterat område för kommunen är att dessa planer ska gå få ord till verklighet de kommande åren. Nya områden kommer att tas i anspråk när vi så småningom tar den nya översiktsplanen där t ex Gömstadalen, som är en förutsättning för Spårväg syd, föreslås bli en ny stadsdel.  Det är också spännande att vi nu öppnar upp för bostäder på sikt i Kungens kurva.

Men i dessa planer får inte skolor glömmas bort och därför pekar vi särskilt ut detta i mål och budget som ett prioriterat området. Vi har i centrala Huddinge idag allt för trångt i våra skolor och allt för många elever som inte får den skola de valt eller den skola de bor nära. Att det inte funnit en enda detaljplan färdig är en grov miss som vi alla här inne oavsett majoritet får ta på oss och nu rätta till.

Om en dryg vecka kommer vi ta första spadtaget för skolan i Kästa och under hösten kommer vi beställa ytterligare en skola i Glömsta. Detta kommer att förbättra läget men inte lösa allt. Planeringen måste förbättras och vi måste inse hur fort vi faktiskt växer och planera för det.
Detta gäller även infrastruktur i kommunen där vi själva inte alltid kan påverka. Förbifarten kommer snart att börja byggas men Södertörnsleden är försenad och Spårväg syd ännu inte klubbad och klar även om vi är många som nu vill att den ska bli verklighet.

Och lika viktigt som att bygga bostäder är det att vi ser till att öka andelen arbetstillfällen söder om stan. Här är Flemingsberg, Kungens kurva, Storängen och Länna särskilt viktiga områden. Fokus på jobb både för dem utanför arbetsmarknaden och för dem som vill vara med och utveckla arbetsmarknaden genom att starta nya företag måste genomsyra hela vår verksamhet från skola och kultur/ fritid till samhällsbyggnad och socialnämndens arbete. Tiden då vi tänkte att våra unga bara ska bli anställningsbara måste vara förbi. Det ska vara dagens unga om startar morgondagens nya Skype, Hemfrid eller Scania och i Huddinge ska vi vara bra på såväl ung företagsamhet som entreprenöriellt lärande i grundskolan.

– ”Varför är inte Huddinge lika bra på kultur som på idrott?”, har jag fått höra ett otal gånger från kulturintresserade Huddingebor. Och visst verkar som vi har en slagsida mot idrotten ibland nu när nya idrottshallar i Glömsta, Skogås och Stuvsta är på gång och VM-hjältar hyllas i Huddinge centrum. Men vi i Folkpartiet vill att det inte BARA ska vara Hockyen, Badmintonen och andra sporter Huddingeborna är framgångsrika i som sätta kommunen på karta. I Huddinge ska man även kunna njuta av konst och kultur. Därför satsar vi på Fullersta gård som ett nav i Huddinges konst- och kulturliv där spännande utställningar och framträdanden kan locka såväl närboende och långväga gäster. Genom att kraftsamla kring Fullersta gård hoppas vi även kunna lyfta det goda arbete som görs på andra ställen i kommunen där Internationella barnkonstmuseets senaste utställning är ett gott exempel.

Slutligen ett par kommentarer om oppositionens budgetalternativ. Precis som Daniel har redogjort för så är det väldigt lite som skiljer oppositionens, och då särskilt socialdemokraternas budget, från vår. Och det är nog ett klokt val från er sida för det finns en hel del som skiljer sig åt i Huddinge nu jämfört med när ni satt i majoritet.

Om vi tar skolan till exempel så har vi nu betydligt fler behöriga lärare än när ni satt i majoritet.
Betygsgenomsnittet för våra elever som i dagarna går ut nian har ökat med cirka 10 meritpoäng och andelen elever som blir godkända i alla ämnen har ökat med 8 procentenheter. Och även om vi har lyckats skapa en positiv trend under vårt styre är vi långt i från nöjda. Därför är det ingen slump att vi även i denna budget tydligt fokuserar på skolan och håller kvar vid de prioriteringar på skolområdet som jag har tjatat om i flera år: Fokus på kunskapsresultat för att ständigt fundera över hur kan vi förändra oss så att fler når målen.

Och jag saknar också en hel del saker i ert budgetalternativ som ni har pratat er varma för under året. Emil - Var är satsningarna på ökad personaltäthet på fritidshemmen, organisationen för att rätta nationella prov centralt och läxhjälpen till alla elever? I erat alternativ är det varken prioriterat eller finansierat.

Miljöpartiet, ni har talat er varma för att minska grupper i såväl skolan som på fritids. Och de 5 miljoner ni lägger i ert alternativ är väl lovvärda men det kommer knappast att få oss att klättra på lärarförbundets rankning som ni alla var så oroliga för i höstas. Det kommer endast öka skolans personaltäthet med men tiondels lärare på 100 elever – de vill säga långt ifrån de 15 elever per klass som ni visionerat om.

Till syvende och sist har ni inte mer pengar än vad vi har och ni tycker att våra prioriteringar är helt ok även om det ligger i en oppositions natur att vilja lite mer. Jag ser ändå fram emot debatten idag för i grund och botten har vi olika syn på hur samhället ska utvecklas - annars vore vi inte 10 olika partier i denna sal.

Jag yrkar bifall till majoritetens förslag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar