måndag 28 januari 2013

Sporthallen i Stuvsta - ett steg närmare!

Nu har Stuvsta sporthall och mötesplats för ungdomar kommit ett steg närmare verkligheten: ärendet är utsänt för plansamråd vilket föregår slutligt antagande.
Barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kommer bägge att behandla ärendet inom kort.
I KUF:s remissvar beklagas förseningen av planarbetet, samtidigt som man hoppas att inga nya förseningar ska tillkomma.
Om det inte gör det kan sporthallen vara på plats under senare delen av 2015.

måndag 21 januari 2013

Ny politisk sekreterare sökes


Huddinge är den 14:e största kommunen i landet och en kommun som ständigt växer. Folkpartiet Huddinge sitter i majoritet och ansvarar bland annat för kommunens största nämnd, grundskolenämnden. Vår förening arbetar intensivt med att utveckla såväl vår politik som våra metoder och vi har framförallt högt till tak och en härlig stämning. Som politisk sekreterare hos oss är du en nyckelperson i vårt utvecklingsarbete.

Arbetsuppgifterna är främst att bistå partiets kommunalråd och nämndsordförande i det dagliga politiska arbetet. I det ingår att ta fram underlag, omvärldsbevakning och mediakontakter samt att profilera Folkpartiet och dess företrädare i kommunen.

Anställningen omfattar 75% med tillträde så snart som möjligt och sträcker sig till den 31 december 2014. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

För mer information kontakta Malin Danielsson, 08-53530183 eller
malin.danielsson@huddinge.se. Ansökan vill vi ha senast den 15 februari.