onsdag 13 november 2013

Vi finns numera på fphuddinge.se!

Vi har flyttat!

Folkpartiet Huddinges nya blogg hittar du på:


Välkommen!

Hälsningar
Folkpartiet i Huddinge

tisdag 1 oktober 2013

Regional samverkan över gränserna!

Idag publicerades flera nämndordföranden för kultur- och fritid en artikel om regionalt samarbete över kommungränserna: Samverkan över gränserna ger mer idrott för pengarna!

I en region med en sådan kraftfull tillväxt som Stockholm blir det allt viktigare att vi samarbetar över kommungränserna.
Ett exempel på kommunalt samarbete är IP Skogen, som invigs nu på lördag klockan 11.30. Jag och Botkyrkas nämndordföranden invigningstalar och allt detta sker vid Lida friluftsgård (där IP Skogen är inkvarterad).
För er som inte vet - IP Skogen är ett mobilt tävlingscentrer med omklädningsrum, duschar, kansli mm.

måndag 30 september 2013

Fler skolor ska ta emot nyanlända

Idag presenterar Folkpartiet ett förslag som går ut på att fler skolor ska ta emot nyanlända. Det är ett förslag i helt rätt riktning eftersom våra samhällen ser ut som de gör. Genom att vi tidigare har byggt stora områden med enbart villor och stora områden med enbart lägenheter så har vi tyvärr byggt bort möjligheten till naturliga mötesplatser mellan områden som till exempel skolan kan vara. Som nyanländ hamnar man ofta i ett område med mycket lägenheter och därmed tillsammans många andra nyanlända. Förutsättningarna för att få praktisera svenskan minskar. Därför är det helt rätt tänkt att fler skolor ska kunna ta emot nyanlända. I Huddinge arbetar vi redan på det sättet eftersom vi ser att det ger våra nyanlända elever bättre förutsättningar att klara skolan. Istället för att ett fåtal skolor ska ta emot våra nyanlända elever så har vi istället mottagningsklasser på flera skolor och jag förväntar mig att detta ska leda till bättre resultat på sikt.

söndag 29 september 2013

Rapport från bokmässan - del II

Fredagsmorgonen började hur trevligt som helst med ett samtal kring berättartraditionen i svensk nutida litteratur mellan Kerstin Ekman och Therése Söderlind. Den senare med den nyligen publicerade Vägen mot Bålberget i bagaget - en bok som mottogs med mycket fina recensioner.
Det blev ett fint samtal kring den nödvändiga berättelsen och om Ångermanland - ett landskap som bägge författarna bott och verkat i.
Efter detta ett nytt seminarium med Sara Danius, denna gång i samtal med journalisten Jan Gradvall, översättaren Anders Bodegård och lett av Svenska Dagbladets kulturchef Daniel Sandström, med rubriken: När romanen började se.
En trivsam och intressant diskussion kring realismen i romankonsten.

Jan Gradvall, Sara Danius, Anders Bodegård och Daniel Sandström
Klockan 14.00 på fredagseftermiddagen slås så portarna upp för allmänheten och bokmässan blir verkligen, verkligen proppfull med människor!
Jag smet in på ytterligare två seminarier; ett med poeten Gunnar Harding och ett med historikern Orlando Figes.
Efter det en snabb tur till mässans shop för inköp av t-shirt:

Kan det sägas bättre?


Rapport från bokmässan: del I

Ja, så har jag då varit i Göteborg och på bokmässan för andra året i rad.
I år huvudsakligen för att Huddinges bibliotekschef hade en programpunkt.
Men innan dess hade jag den tveksamma förmånen att åhöra ett diskussion mellan flera aktörer angående framtidens kulturpolitik. Min definitiva slutsats är att: en väl formulerad och liberal kulturpolitik behövs!
Fortfarande är vänsterpolemiken stark inom kulturområdet!
Eftermiddagen började med Sara Danius i samtal med förläggaren Magnus Bergh om den förstnämndas bok Den blå tvålen - en omläsning av den stora realistiska romantraditionen i Frankrike (Stendal, Balzac och Flaubert). Lärt och uppiggande!
Och sedan avslutades dagen med en diskussion om etik och urval i biblioteken - detta med bakgrund i vårens diskussioner om Tintin och Lilla hjärtat. Huddinges bibliotekschef - Nick Jones -  menade bestämt att diskussionen varit alldeles för ytlig och att det är viktigt att vi fördjupar densamma.
Nick kommer att publicera en bok i ämnet i början av nästa år: Bryt upp! att prata om rasism och etik.

Nick Jones syns till höger om moderatorn och Malmös bibliotekschef

tisdag 24 september 2013

IP Skogen - äntligen!

Den femte oktober klockan 11.30 invigs IP Skogen officiellt ute i Lida (Botkyrka).
IP Skogen är en mobil anläggning som består av dusch, omklädningsrum och kansli och som med fördel kan användas av exempelvis orienteringsklubbar och MTB-cyklister och dessas tävlingar.
Det har varit en lång resa för IP Skogen att hamna hos oss på Södertörn - både Malin och undertecknad har varit inblandade!
Radio Stockholm snappade upp historien och träffade mig för en intervju i slutet av förra veckan.
Läs och lyssna!

måndag 23 september 2013

Välkommen till födelsedagskalas

Nästa lördag, den 28 september mellan 10-17, firar landstingen 150 år! Självklart kommer det uppmärksammas. Under dagen bjuds det på konstvandringar, tipspromenader, clowner, bussar, minitåg och föreläsningar om sjukvård och trafik så att alla, liten som stor ska ha något att fastna för. Självklart finns också vi på plats i landstingsparken.


Välkommen till Landstingshuset på Hantverkargatan 45.

tisdag 10 september 2013

"All time high” igen för Huddingeelevernas betygssnitt

Återigen når Huddingeeleverna det högsta genomsnittliga meritvärdet någonsin för kommunen. Betygssnittet för de niondeklassare som gick ut från Huddinges kommunala skolor i våras låg på 217,1. Tidigare högsta genomsnittliga meritvärdet var vårterminen 2012, då det låg på 212,7. Även andelen som är godkända i minst 16 ämnen ökar medan andel med behörighet till yrkesprogram ligger på samma nivå som tidigare år.

Det är mycket glädjande att den långsiktiga trenden med förbättrade kunskapsresultat för våra elever håller i sig. Särskilt glädjande är att pojkarnas resultat nu förbättras och att nästan 3 procentenheter fler når målen samt att pojkarnas meritvärde i snitt har ökat med 6 poäng. Den skola som har högst genomsnittligt meritvärde i Huddinge är i år Vistaskolan (232,8) tätt följd av Kungsklippeskolan (229,7). Högst andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har Källbrinkskolan där 100 procent av eleverna blev behöriga.

Den skola som förbättrat sitt meritvärde mest i kommunen är Annerstaskolan, som ökat med hela 35 meritpoäng samtidigt andelen behöriga till yrkesprogram ökar med 11 procentenheter. De flesta skolor uppvisar bra resultat men några har större utmaningar än andra. Vi måste arbeta ännu intensivare för att få en mer likvärdig skolgång för alla Huddingeelever så att fler når kunskapsmålen och blir behöriga till gymnasiet.

onsdag 28 augusti 2013

Innovativ kultur!!

Till kommunfullmäktiges sammanträde den nionde september föreslås Huddinge kommun, att tillsammans med Nacka, Värmdö och Stockholm läns landsting, blir medlem i Innovativ kultur.

Innovativ kultur är en samverkansorganisation som syftar till att stimulera innovationer inom kulturella och kreativa näringar.
Huddinge har redan hunnit med att ha ett så kallat idéloft, där vem som helst inbjuds att komma för att pröva bärkraften i sina idéer och uppslag. Under hösten 2013 kommer ytterligare ett sådant att hållas (under förutsättning att beslutet fattas i kommunfullmäktige förstås).

Kulturella näringar är på frammarsch över hela Europa och så även i Sverige. Innovativ kultur är en - av flera - organisationer som bidrar till att detta händer.

onsdag 21 augusti 2013

Vem vill du ska styra Huddinge?

Visst känner du någon person du tror skulle göra en bra insats som förtroendevald? Någon som du gärna skulle ha som din representant i kommunen eller i landstinget? Någon som tillsammans med oss kan lyfta Huddingeoch och skapa ett mer liberalt samhälle?

Ta då chansen och nominera till Folkpartiets valsedel!

1. Fundera på vem eller vilka du vill föreslå

2. Lämna dina förslag via www.folkpartiet.se/huddinge före 14 september.

3. Vi kontaktar dem du föreslår

Mer information hittar du på www.folkpartiet.se/Huddinge

fredag 9 augusti 2013

Respekt, mening, trygghet, kunskap och gott bemötande borde vara självklart

De är de fem komponenter som ingår i Huddinge kommuns värdegrund för äldreomsorgen. Utifrån de sista dagarnas nyhetsrapportering förefaller det som vi misslyckats med att erbjuda allt detta till våra äldre vid ett av de boenden som kommunen anlitar. De flesta av oss har tagit oss för pannan i vanmakt och hoppats på att de hemska inslagen om Vårbacka Plaza inte stämmer och till syvende och sist, vi vet fortfarande inte vad som faktiskt har hänt. Det vi däremot vet är att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har kommit igång med en utredning som vi nog alla inväntar resultatet av med en liten klump i magen. Trots allt så finns det ingen av oss – vare sig från majoritet eller från opposition – som accepterar att sköra, äldre sköra människor ska bli behandlade på ett kränkande sätt. Tvärtom, under min korta period i äldreomsorgsnämnden blev det uppenbart för mig att vi alla oavsett partifärg vill se en äldreomsorg som vi kan vara stolta över och där våra anhöriga kan få fortsätta leva ett bra liv även när den egna kraften sinat.

 Det är det ett mycket ansvarsfullt uppdrag som kommunala såväl som privata utförare inom äldreomsorgen åtar sig och det är till syvende och sist kommunen som har ansvaret för att våra medborgare får den omsorg som de har rätt till. Jag hoppas innerligt att den situation som nu utmålas på Vårbacka Plaza inte blir ett slagträd i debatten utan att vi – oavsett vad som hänt – tar chansen att, med hjälp av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), hantera det här som en alldeles för dyrköpt erfarenhet och använder dem för att förbättra situationen för alla våra äldre såväl nu som framöver.


Jessica Ericsson
Ledamot i Landstingsfullmäktige

torsdag 13 juni 2013

Idrottande barn ska läsa mer!

I dagens brännpunktartikel i SvD skriver Lena Adelsohn Liljeroth (M) och Maria Arnholm (FP) att Statens kulturråd får tre miljoner kronor för att få idrottande flickor och pojkar att läsa mer böcker.

I budgeten för 2014 är en av uppdragen för kultur- och fritidsnämnden just att öka läsförståelsen bland barn och unga. Att regeringen nu tillför kulturrådet ytterligare pengar för detta ändamål är ytterst glädjande!

Adelsohn-Liljeroth/Arnholm skriver bland annat: "Sverige har inte råd att misslyckas på det här området. Utan läsförståelse och läsning tappar människan sitt språk. Och utan språk och utbildning riskerar pojkar och män att drabbas av ett dubbelt utanförskap där de misslyckas i skolan och får svårt att hitta ett jobb."
Tilläggas kan att man även riskerar att förlora sin historia.

I Huddinge kan vi glädja oss över att flera läsprojekt redan satts igång i samarbete mellan biblioteken och idrottsföreningar. I och med regeringens nya tillskott kan vi komma att utveckla detta arbete ytterligare.

måndag 10 juni 2013

Vibeke Bildt (FP) anförande för kultur- och fritidsnämnden i budgetfullmäktige

Biblioteken ska bidra till att öka läsförståelse

Årets budget har ett tydligt fokus på skolan och lärandet. Kultur- och fritidsnämnden kan
här i hög utsträckning stödja den processen med kommunens alla bibliotek.
Vi vet att läsförståelsen - framförallt bland pojkar - minskar och detta kan
komma att få mycket allvarliga konsekvenser för vårt samhälle.
Om man inte förstår vad man läser får det inte bara konsekvenser för det dagliga livet på individnivå, men det får även konsekvenser för samhället som helhet. Vi riskerar tappa vår historia och dess alla röster från antiken och framåt. Om man inte förstår t.ex. dagstidningstext eller sajttexter kommer man ha ytterst svårt att ta till sig gamla texter.
Våra bibliotek har tagit den uppgiften på stort allvar och försöker att hitta nya
vägar för att öka läsförståelsen bland unga. Ett exempel här är det läsprojekt
biblioteken genomfört tillsammans med Huddinge IF och som nu utökas till
fler idrottsföreningar och kommundelar.

Jämställd idrott i fokus
Under hela detta sekel har idrotten i Huddinge varit ojämställd - och detta oavsett politisk majoritet! Under våren har kultur- och fritidsnämnden för första gången någonsin antagit ett
handlingsprogram för att komma tillrätta med detta. Programmet tar upp åtgärder både på kort och lång sikt, och alla aktiviteter skall dokumenteras och utvärderas.
Ett fokusområde av stor vikt för flickor i kommunen är ridsporten! Dess förutsättningar måste under kommande år förbättras och utvecklas!
Vi måste även försöka vara mer inkluderande i vårt sett att betrakta dagens motion och idrott; många flickor deltar till exempel i studieförbundens danskurser, i SATS aerobicsklasser mm. Dessa flickor är idag "osynliga" för oss.

Utveckla arbetet med våra anläggningar
Idag har vi tre anläggningar som "står på kö" att byggas: Stuvsta IP, Glömsta
2:60 (skola med fullstor idrottshall) och Skogås rackethall.
Även om dessa anläggningar tillfredsställer många - väl kända - behov, finns
fortfarande större sådana.
Inom Riksidrottsförbundet finns idag 70 olika specialidrotter med sina specifika krav och önskningar. Flera av dem har självfallet behov av hallar.
Det kan dock inte vara varje kommuns uppgift att tillfredsställa varje idrotts
behov inom den egna kommunen - här måste ett regionalt samarbete till. Ett sådant har också inletts och Huddinge spelar här en stor roll.
Vi måste även undersöka andra lösningar än att själva vara byggherre - kanske finns andra möjligheter!?

Fullersta gård som konstcentrum
Redan nu kan Huddingeborna njuta av ett mycket större tillgänglighet av Fullersta gård än tidigare. Man har öppet tisdag till fredag, och har utställningar av mycket hög kvalité. Karin Boye-sällskapet har fått en permanent utställning på andra våningen.
I en av flyglarna har en konstverkstad öppnats för våra barn och ungdomar
som där har tillgång till en särskild konstpedagog och gården har fått ett nytt,
välbesökt, café.

Inför 2014 kommer Fullersta gård att utvecklas ytterligare för att verkligen få
till stånd de konst- och kulturcentrum kommunen så väl behöver.

Malin Danielssons (FP), anförande för grundskolenämnden i fullmäktige

Som jag redogjort för tidigare så ökar andelen elever som har godkänt i alla ämnen och likaså snittbetyget för Huddinges elever denna trend som måste fortsätta och då får vi inte tappa vårt fokus på kunskapsresultaten.

Någon sade tidigare att vi inte beskriver de utmaningar som finns i Huddinge i mål och budget men den som sa detta har fel för vi är tydliga med att skillnaderna i kunskapsresultat är dock stora i Huddinge kommun, både mellan och inom skolorna. Och vi är även tydliga med att För att lyckas med att höja kunskapsresultaten krävs det skickliga lärare som får de verktyg som behövs för att kunna bedriva en högkvalitativ undervisning. Och särskilt angeläget är det att det ska vara attraktivt för skickliga lärare att utveckla skolans verksamhet där kunskapsresultaten är lägre. Det är då vi ökar likvärdigheten. Och jag har redan tidigare redogjort för den satsning vi gör på lärarlönerna inför 2014.

Höga förväntningar på alla elever innebär att vi sak ha höga förväntningar på alla elever såväl elever som har lätt för sig ska utmanas och elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver. När elever inte når kunskapsresultaten har det alltför ofta antagits att det enbart är eleven som ska ändra på sig men det är faktiskt skolans ansvar att se till att eleverna får en undervisning så att de når kunskapsmålen.

Detta är dock inte lätt och det behövs metoder och kunskap bland lärarna om hur man arbetar inkluderande och möter alla elever. Vi håller därför på att utveckla ”Huddinge know-how” ett kunskapscentrum där fokus läggs på hur undervisningen kan förändras så att fler elever når högre prestationer.

Slutligen så har vi en stor utmaning i att bygga fler skolor. Allt färre får sitt förstahandsval tillgodosett och klasserna blir större på grund av lokalbrist. Denna trend måste brytas. Utöver den pågående planeringen Kästaskolan och skolan i Glömsta behövs planering för ytterligare skolor, i första hand i de centrala delarna av Huddinge. För att vi ska klara detta måste vi samverka inom kommunen för att lokalisera var och när dessa skolor måste stå klara.

Bifall till majoritetens förslag.

Malin Danielssons budgetanförande

Nedan följer Malin Danielssons (FP), anförande i kommunfullmäktige 10 juni 2013

Ordförande, ledamöter

Jag kommer, tro det eller ej, börja med att prata skola. För det är ett av, om inte det, viktigaste uppdrag vi har i kommunen. I skolan ger vi barn och unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara vuxenlivet. Det är det bästa vaccinet mot hamna snett i framtiden. Och det viktigaste vi kan göra för att se till att våra elever når målen är att anställa riktigt skickliga lärare. Särskilt gäller detta för de elever som har svårast att nå målen.


För att kunna rekrytera riktigt skickliga lärare krävs det att vi är en attraktiv arbetsgivare som satsar på våra lärare. Då måste våra skolor vara attraktiva att söka sig till, möjligheten till karriärvägar finnas och sist men inte minst man måste som skicklig lärare märka även i lönekuvertet att vi uppskattar deras arbete. Det är därför bra att vi i nästa års budget pekar ut lärarna som prioriterade med en högre generell uppräkning än övriga och det är bra att vi redan 2012 och i år har tillfört mer pengar så att lärarnas högre löner inte ska gå ut över andra viktiga prioriteringar inom skolan. Skickliga lärare höjer våra resultat och vi måste svara upp och höja deras löner.

Vår nya jämställdhetsminister, Maria Arnholm, sa något mycket klok när hon höll sitt första tal till oss i Folkpartiet som ny minister. ”Det är inte kvinnors sår som ska läka snabbare – det är män som ska sluta slå”.


För mig är det självklart att vi ska satsa på kvinnojourer och arbetet med att hjälpa kvinnor, och män, som misshandlas av sina partners men det är lika självklart att vi inte kommer att komma tillrätta med problemen om vi bara fokuserar på offren. Det är förövarna som måste ändra på sig, inte bara offren som ska fly hus och hem och ibland till och med tvingas leva under skyddad identitet. Därför är det nu bra att vi i Huddinge har kommit en bit på vägen med att erbjuda behandling och hjälp till män som vill sluta slå och det är bra att vi lyfter kvinnofridsteamet som arbetar med detta till ett prioriterat område i 2014 års mål och budget. Här finns mycket mer att göra innan vi kan säga att vi lever i ett jämställt samhälle.

Huddinge växer och det tycker vi i Folkpartiet är bra. Huddinge har ett unikt bra läge på södra sidan, med närhet till såväl Stockholms stad som till den fantastiska natur vi har omkring oss. Bostäder planeras och ett prioriterat område för kommunen är att dessa planer ska gå få ord till verklighet de kommande åren. Nya områden kommer att tas i anspråk när vi så småningom tar den nya översiktsplanen där t ex Gömstadalen, som är en förutsättning för Spårväg syd, föreslås bli en ny stadsdel.  Det är också spännande att vi nu öppnar upp för bostäder på sikt i Kungens kurva.

Men i dessa planer får inte skolor glömmas bort och därför pekar vi särskilt ut detta i mål och budget som ett prioriterat området. Vi har i centrala Huddinge idag allt för trångt i våra skolor och allt för många elever som inte får den skola de valt eller den skola de bor nära. Att det inte funnit en enda detaljplan färdig är en grov miss som vi alla här inne oavsett majoritet får ta på oss och nu rätta till.

Om en dryg vecka kommer vi ta första spadtaget för skolan i Kästa och under hösten kommer vi beställa ytterligare en skola i Glömsta. Detta kommer att förbättra läget men inte lösa allt. Planeringen måste förbättras och vi måste inse hur fort vi faktiskt växer och planera för det.
Detta gäller även infrastruktur i kommunen där vi själva inte alltid kan påverka. Förbifarten kommer snart att börja byggas men Södertörnsleden är försenad och Spårväg syd ännu inte klubbad och klar även om vi är många som nu vill att den ska bli verklighet.

Och lika viktigt som att bygga bostäder är det att vi ser till att öka andelen arbetstillfällen söder om stan. Här är Flemingsberg, Kungens kurva, Storängen och Länna särskilt viktiga områden. Fokus på jobb både för dem utanför arbetsmarknaden och för dem som vill vara med och utveckla arbetsmarknaden genom att starta nya företag måste genomsyra hela vår verksamhet från skola och kultur/ fritid till samhällsbyggnad och socialnämndens arbete. Tiden då vi tänkte att våra unga bara ska bli anställningsbara måste vara förbi. Det ska vara dagens unga om startar morgondagens nya Skype, Hemfrid eller Scania och i Huddinge ska vi vara bra på såväl ung företagsamhet som entreprenöriellt lärande i grundskolan.

– ”Varför är inte Huddinge lika bra på kultur som på idrott?”, har jag fått höra ett otal gånger från kulturintresserade Huddingebor. Och visst verkar som vi har en slagsida mot idrotten ibland nu när nya idrottshallar i Glömsta, Skogås och Stuvsta är på gång och VM-hjältar hyllas i Huddinge centrum. Men vi i Folkpartiet vill att det inte BARA ska vara Hockyen, Badmintonen och andra sporter Huddingeborna är framgångsrika i som sätta kommunen på karta. I Huddinge ska man även kunna njuta av konst och kultur. Därför satsar vi på Fullersta gård som ett nav i Huddinges konst- och kulturliv där spännande utställningar och framträdanden kan locka såväl närboende och långväga gäster. Genom att kraftsamla kring Fullersta gård hoppas vi även kunna lyfta det goda arbete som görs på andra ställen i kommunen där Internationella barnkonstmuseets senaste utställning är ett gott exempel.

Slutligen ett par kommentarer om oppositionens budgetalternativ. Precis som Daniel har redogjort för så är det väldigt lite som skiljer oppositionens, och då särskilt socialdemokraternas budget, från vår. Och det är nog ett klokt val från er sida för det finns en hel del som skiljer sig åt i Huddinge nu jämfört med när ni satt i majoritet.

Om vi tar skolan till exempel så har vi nu betydligt fler behöriga lärare än när ni satt i majoritet.
Betygsgenomsnittet för våra elever som i dagarna går ut nian har ökat med cirka 10 meritpoäng och andelen elever som blir godkända i alla ämnen har ökat med 8 procentenheter. Och även om vi har lyckats skapa en positiv trend under vårt styre är vi långt i från nöjda. Därför är det ingen slump att vi även i denna budget tydligt fokuserar på skolan och håller kvar vid de prioriteringar på skolområdet som jag har tjatat om i flera år: Fokus på kunskapsresultat för att ständigt fundera över hur kan vi förändra oss så att fler når målen.

Och jag saknar också en hel del saker i ert budgetalternativ som ni har pratat er varma för under året. Emil - Var är satsningarna på ökad personaltäthet på fritidshemmen, organisationen för att rätta nationella prov centralt och läxhjälpen till alla elever? I erat alternativ är det varken prioriterat eller finansierat.

Miljöpartiet, ni har talat er varma för att minska grupper i såväl skolan som på fritids. Och de 5 miljoner ni lägger i ert alternativ är väl lovvärda men det kommer knappast att få oss att klättra på lärarförbundets rankning som ni alla var så oroliga för i höstas. Det kommer endast öka skolans personaltäthet med men tiondels lärare på 100 elever – de vill säga långt ifrån de 15 elever per klass som ni visionerat om.

Till syvende och sist har ni inte mer pengar än vad vi har och ni tycker att våra prioriteringar är helt ok även om det ligger i en oppositions natur att vilja lite mer. Jag ser ändå fram emot debatten idag för i grund och botten har vi olika syn på hur samhället ska utvecklas - annars vore vi inte 10 olika partier i denna sal.

Jag yrkar bifall till majoritetens förslag.


onsdag 5 juni 2013

Sommaravslutning med kultur- och fritidsnämnden

Igår hade vi det sista sammanträdet före sommaren i kultur- och fritidsnämnden.
Dagen började redan klockan 15, med en bussutflykt kring våra anläggningar i den östra kommundelen.
Vi besökte Nytorpsmosse, med dess klubbhus, skate- och cykelbanor för att därefter åka till Skogås Badmintonklubb. Där träffade vi klubbens eldsjäl - Benny Eklund - som givetvis var väldigt nöjd med att den nya rackethallen är på gång.
Kicki Johansson, kommunens fritidschef berättade om Lötsjöparkens snara förvandling (äventyrspark och utegym) och därefter åkte vi till mötesplatsen Rockville i Trångsund. På vägen dit passerade vi den "nygamla" hundrastgården och BMX-rinkerna vid Beateberg.
Efter en ordentlig presentation av ungdomsverksamheten i Rockville (där man bland annat kan skryta om en nästan helt jämställd besöksgrupp; c:a 40% är flickor).
Besöksrundan avslutades med ett kort besök på Stortorpsparken och sedan åkte vi till Fullersta gård för visning av Konstverkstan och det alldeles nyinvigda Karin Boyerummet.

Klockan 18 vidtog sedan nämndmötet, vars huvudpunkt var antagandet av ett handlingsprogram för ökad jämställdhet inom idrotten.
För första gången har nu kommunen ett sådant, så att vi på allvar kan ta itu med den ojämställdhet som rått inom vårt idrottsliv under så många år!

Kvällen avslutades med en måltid bestående av västerbottenpaj med lax och räkröra, följt av kaffe och rabarberpaj.

Malin Danielsson (FP) deltar i panelsamtal om antirasism i riksdagen

Idag deltar Malin Danielsson (FP), kommunalråd i Huddinge kommun i ett panelsamtal om antirasism i riksdagen.

Skolans demokratiuppdrag är en förutsättning för att elever ska rustas till samhällsmedborgare som känner sig delaktiga i vårt demokratiska samhälle. Skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism och främlingsfientlighet, men osäkerheten är fortfarande stor hur det ska göras i praktiken. 

Seminariet presenterar några metoder för hur skolan kan arbeta mot rasism och främlingsfientlighet samt förhindra att ungdomar hamnar i extremistiska miljöer.

Föredrag innan panelsamtalet hålls av bland annat:

Jonathan Leman, utbildningsansvarig på Expo Christer Mattsson, Toleransprojektet i Kungälv
Cecilia Gärding, statsvetare och redaktör för läromedlet "Afrosvensk i det nya Sverige"              
Sedan deltar följande personer i panelsamtalet

Malin Danielsson (FP), grundskolenämndens ordförande Huddinge 
Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP), kommunstyrelsens vice ordförande Gnesta
Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot
Anders Holmensköld (M), kommunstyrelsens ordförande Kungälv
Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande Botkyrka 

tisdag 4 juni 2013

Folkpartiet deltog i folkfesten Huddingedagarna

Folkpartiet i Huddinge medverkade under årets Huddingedagar

Huddingedagarna med Huddinge jazz och blues gick av stapeln under fredag 31 maj och lördag 1 juni. Huddingedagarna firade i år därtill 20 år. Ett avslut på våren och en början på sommaren. Folkpartiet deltog i folkfesten under fredagen genom att dela ut information om vad som är på gång i Huddinge kommun från Folkpartiets sida.
Malin Danielsson, Margareta Forsell och Chris Smith sålde prylar på loppmarknaden. Folkpartiet i Huddinge lät alla intäkter gå oavkortat till Kvinnojouren i Huddinge kommuns jubileumsfond.

Folkpartiet i Huddinge anser att vikten av Kvinnojouren i Huddinges verksamhet inte går att betona nog och lät därför samtliga intäkter från loppmarknaden i år gå till jourens jubileumsfond. Tillsammans fick föreningen in 2377 kronor till kvinnojouren under Huddingedagarna.

Vibeke Bildt och Mikhael Mikalidis berättar om Folkpartiets politik för en nyfiken Huddingebo.

torsdag 30 maj 2013

Idrottspolitiskt program

Sedan någon månad ingår jag i länsförbundets arbetsgrupp för att ta fram ett idrottspolitiskt program för Folkpartiet i regionen.
Vi hade vårt första möte nu i onsdags, och då resonerade vi kring vilka huvudpunkter ett liberalt idrottsprogram bör vara uppbyggt.
Vi kom fram till följande:
  • Jämställdhet, mångfald och jämlikhet - alla ska kunna delta på sina egna villkor
  • Anläggningar - vi måste samarbeta över kommungränserna; alla kan inte ha 70 olika anläggningar (antalet specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet är 70) Hur få till stånd billigare hallar? OPS-lösningar?
  • Regionalt samarbete - utöver det kring anläggningarna
  • Bredd och elit
  • Hur vi behåller de äldre ungdomarna inom idrottsrörelsen?
  • Spontanidrottsmöjligheter
  • Skolorna - hur fungerar t.ex. gymnastiken i de fristående skolorna?
  • Folkhälsa

Detta var bara vår första diskussion, mer kan komma att tillkomma.
En övrig intressant fråga som kom upp under diskussionen var de stora Stockholmklubbarnas (Hammarby, Djurgården och AIK) räkningar för polisövervakning vid matcher. Ska ett "huliganregister" upprättas så att huliganerna kan portas från matcherna som därmed blir lugnare? (Det är en policy som tillämpats i Storbritannien). Åtminstone jag har lite svårt att smälta ett sådant register och jag var inte ensam.

Har ni idéer och/eller synpunkter kring det liberala idrottsprogrammet: maila mig gärna!
vibeke.bildt@huddinge.se

onsdag 29 maj 2013

Ny begravningsavgift ger 13 öres dold skattehöjning för invånarna i Stockholms län

Idag beslutar riksdagen att begravningsavgiften ska vara enhetlig över hela riket. Prognosen visar en avgift på 24 öre per intjänad hundralapp, vilket innebär en rejäl höjning för de flesta invånare i Stockholms län utanför Stockholms stad. Folkpartiets kommunalråd och gruppledare kräver nu ett omtag.

- I och med dagens beslut får 3 miljoner svenskar en indirekt skattehöjning då begravningsavgifterna kommer att bli lika över hela landet. Det kommer inte heller längre finnas något incitament för att hålla kostnaderna nere för begravningsverksamheten, säger Anders Ekegren (FP), kommunalråd i Solna och ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd i Stockholms län.

- Invånarna i Stockholms län kommer i snitt att få en 13 öre högre avgift per intjänad hundralapp för att begravas. Det är en obligatorisk avgift som alla måste betala. Och beslutet tas i det dolda utan att det tydligt framgått av underlaget till riksdagen att det handlar om en ny form av skatteutjämning och utan att kommunerna har fått säga sitt, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd i Huddinge.

Anders Ekegren
kommunalråd i Solna och ordförande i Folkpartiets kommunalpolitiska råd i Stockholms län, 070-605 24 18

Malin Danielsson
kommunalråd i Huddinge, 070-879 05 35

Rasmus Jonlund
pressekreterare (FP), 070-737 41 83

Andra skriver om begravningsavgifterna: Folkpartiet, Anders Ekegren (FP)


FAKTA & BAKGRUND: NY BEGRAVNINGSAVGIFT
Istället för att avgiften som nu baseras på församlingens kostnader för begravningsverksamheten så kommer den att fastställas av Kammarkolleiget och enligt prognos kommer avgiften ligga på 24 öre. En utredning från socialdepartementet, som leds av Göran Hägglund (KD), ligger till grund för beslutet.

Stockholm stad och Tranås kommer vara de enda två kommunerna i landet som undantas den enhetliga avgiften, eftersom det där är kommunerna själva som sedan gammalt sköter begravningsväsendet. Det innebär att i Stockholms län kommer de som bor i Stockholms stad betala en begravningsavgift på 6,5 öre medan de se bor i övriga kommuner i länet kommer att betala 24 öre. Snittet för begravningsavgifterna i länet ligger i dagsläget på 11 öre.


Så här ser begravningsavgifterna ut i länet idag:


Kommun  Församling      Begravnings-avgift
UPPLANDS VÄSBY  ED      0.14
UPPLANDS VÄSBY  HAMMARBY        0.15
UPPLANDS VÄSBY  FRESTA  0.12
VALLENTUNA      VALLENTUNA      0.175
VALLENTUNA      ÖSSEBY  0.215
ÖSTERÅKER       ÖSTERÅKER-ÖSTRA RYD     0.12
ÖSTERÅKER       LJUSTERÖ-KULLA  0.25
VÄRMDÖ  VÄRMDÖ  0.14
VÄRMDÖ  DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ   0.20
VÄRMDÖ  GUSTAVSBERG-INGARÖ      0.12
JÄRFÄLLA        JÄRFÄLLA        0.11
EKERÖ   ADELSÖ-MUNSÖ    0.16
EKERÖ   EKERÖ   0.16
EKERÖ   LOVÖ    0.16
EKERÖ   FÄRINGSÖ        0.14
HUDDINGE        Samtliga församlingar   0.11
BOTKYRKA        BOTKYRKA        0.12
BOTKYRKA        GRÖDINGE        0.18
SALEM   SALEM   0.10
HANINGE ÖSTERHANINGE    0.133
HANINGE DALARÖ-ORNÖ-UTÖ 0.23
HANINGE VÄSTERHANINGE-MUSKÖ     0.15
TYRESÖ  TYRESÖ  0.09
UPPLANDS-BRO    BRO     0.17
UPPLANDS-BRO    KUNGSÄNGEN-VÄSTRA RYD   0.16
NYKVARN TURINGE-TAXINGE 0.16
TÄBY    TÄBY    0.14
DANDERYD        DANDERYD        0.09
SOLLENTUNA      SOLLENTUNA      0.12
STOCKHOLM       Samtliga församlingar   0.065
SÖDERTÄLJE      SÖDERTÄLJE      0.22
SÖDERTÄLJE      ÖSTERTÄLJE      0.22
SÖDERTÄLJE      ENHÖRNA 0.16
SÖDERTÄLJE      VÅRDINGE        0.18
SÖDERTÄLJE      ÖVERJÄRNA       0.18
SÖDERTÄLJE      YTTERJÄRNA      0.18
SÖDERTÄLJE      HÖLÖ-MÖRKÖ      0.23
NACKA   NACKA   0.16
NACKA   SALTSJÖBADEN    0.14
NACKA   BOO     0.14
SUNDBYBERG      SUNDBYBERG      0.10
SOLNA   SOLNA   0.11
LIDINGÖ LIDINGÖ 0.09
VAXHOLM VAXHOLM 0.11
NORRTÄLJE       NORRTÄLJE-MALSTA        0.185
NORRTÄLJE       BJÖRKÖ-ARHOLMA  0.32
NORRTÄLJE       VÄDDÖ   0.32
NORRTÄLJE       HÄVERÖ-EDEBO-SINGÖ      0.272
NORRTÄLJE       EDSBRO-UNUNGE   0.43
NORRTÄLJE       FASTERNA        0.28
NORRTÄLJE       RIMBO   0.28
NORRTÄLJE       HUSBY, SKEDERID OCH RÖ  0.28
NORRTÄLJE       GOTTRÖRA        0.28
NORRTÄLJE       NÄRTUNA 0.28
NORRTÄLJE       LOHÄRAD 0.43
NORRTÄLJE       ESTUNA OCH SÖDERBY-KARL 0.43
NORRTÄLJE       ROSLAGSBRO-VÄTÖ 0.32
NORRTÄLJE       RÅDMANSÖ        0.19
NORRTÄLJE       FRÖTUNA 0.19
NORRTÄLJE       BLIDÖ   0.27
NORRTÄLJE       LÄNNA   0.27
NORRTÄLJE       RIALA   0.27
SIGTUNA SIGTUNA 0.17
SIGTUNA HUSBY-ÄRLINGHUNDRA      0.16
SIGTUNA NORRSUNDA       0.16
SIGTUNA SKEPPTUNA       0.16
SIGTUNA VALSTA  0.16
NYNÄSHAMN       NYNÄSHAMN       0.21
NYNÄSHAMN       SORUNDA 0.20
NYNÄSHAMN       ÖSMO-TORÖ       0.19