torsdag 8 september 2011

Turné mellan Huddinges mötesplatser


Igår har jag - tillsammans med kulturchefen Christer Falk - påbörjat en besöksserie på alla våra mötesplatser för ungdomar i Huddinge.
Gårdagens schema innehöll besök på Rockville i Trångsund, Torget/Slussen i Skogås Centrum och Huset i centrala Huddinge.


Både Rockville och Huset är fokuserade på musik, både utövning, repetitioner och konserter.


Torget/Slussen är mer som en ordinarie mötesplats, men Slussen har till uppgift att hjälpa äldre ungdomar att hitta jobb o. dyl.

Christer och jag hade flera givande samtal med personalen på respektive ställen, och vi var alla överens om att det vore bra om man kunde få till stånd en bredare publik framförallt på musikhusen. En stråkkvartett på Rockville vore nå´t!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar