torsdag 15 september 2011

Man och pedagog? Du behövs i förskolan!

Någonting som ibland dyker upp i debatten är den låga andelen manlig personal i förskolan i Sverige. Med i genomsnitt strax över 3 % manliga anställda måste förskolan vara Sveriges absolut mest ojämställda arbetsplats, och i Huddinge känner vi igen problemet. Det finns säkert olika anledningar till att det ser ut så, men det är absolut någonting som vi måste jobba med. Och det går att förändra - man behöver inte åka längre än till Norge så ser situationen annorlunda ut. Där är var tionde förskoleanställd man, en jätteförändring jämfört med tidigare.

Att barnen träffar bara kvinnliga vuxna och förebilder under en så stor del av deras ”vakentid” är naturligtvis inte bra – de behöver se att både män och kvinnor leker, hjälper och delar samma värderingar. Politiken ska inte styra eller kvotera in män, men vi behöver ta bort onödiga tankemönster och hinder som försvårar för de manliga pedagoger som vill börja jobba där.

I Huddinges förskolor har majoriteten visat att jämställdhetsarbetet i förskolan är viktigt genom att ge förskolenämnden i uppdrag just att öka andelen manliga pedagoger och barnskötare i förskolan. Det uppdraget gavs 2010 så arbetet har pågått ett tag.

Som ett inslag i Ekot tog upp nyligen, är det lättare att rekrytera manliga pedagoger till en miljö där det redan finns män. Det är inte svårt att föreställa sig att det kan kännas svårt att vara den ”första” mannen i en viss förskola trots ett bra välkomnande från arbetskamraterna. Förvaltningen har därför startat nätverket ”Män i Förskolan” så att manliga pedagoger kan träffas, diskutera vad som är bra, och vad som är svårt, och så att även nyrekryterade manliga pedagoger ska ha kontakt med andra män trots att de kanske inte jobbar på just deras förskola.

Många andra initiativ har också tagits. Bland annat jobbar man med att etablera kontakter med högskolorna för att hitta potentiella nya manliga pedagoger, och för att kunna erbjuda praktikplatser.

I Huddinge jobbar något fler män i förskolan än generellt i resten av landet. Andelen manliga pedagoger är nu 4.2% av personalstyrkan i de kommunala förskolorna. Även om detta är en ökning sen 2010 är detta såklart väldigt långt ifrån tillfredsställande. Här krävs både uthållighet och nya idéer. Jag kommer att bevaka utvecklingen noggrant och lyfta frågan framöver.

Chris Smith
ledamot i förskolenämnden (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar