torsdag 8 september 2011

Fler kurser på Kulturskolan!

Till kultur- och fritidsnämndens första möte för hösten, ligger ett förslag på utökade kurser för Kulturskolan. Bland annat föreslås avancerade helgkurser med möjlighet till fördjupad kunskap - både teoretisk och praktisk.
Att Kulturskolan nu föreslås utöka sin verksamhet enligt ovan ligger helt i linje med vad som framkommit som önskemål i skolans brukarundersökningar.

I samma skrivelse föreslås även instrumenthyran öka från 200 kr till 300 kr. Detta för att möjliggöra nyinförskaffningar och renovering. Hyran har legat still sedan 2005.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar