onsdag 28 september 2011

Rapport från Shakespeares Verona

Under tio dagar i juni (18-17:e) samlades 32 deltagare från olika europeiska länder i Verona för att arbeta med och återskapa Shakespeares Romeo och Julia. Deltagarna bestod av en musikgrupp och en dramagrupp.
Från Huddinges Kulturskola deltog Markus Eriksson och Suzanne Persson som båda har specialistkompetens inom den tidiga musiken och spelar instrument som användes på Shakespeares tid.

Under några första dagar genomförde deltagarna olika övningar för att komponera musik till texter skrivna på blankvers (ett orimmat versmått som Shakespeare ofta använde) och i andra delen av vistelsen arbetade man fram en föreställning baserade på de tidigare övningarna samt på texten från Romeo och Julia. Föreställningen framfördes sedan för allmänheten i centrala Verona.

Vi har fått ta del av en reseberättelse från Markus och Suzanne som verkar ha haft det jättekul i Verona. Internationella utbyten skapar kontakter och förståelse. De ger erfarenheter som sen kan användas på hemmaplan.

Om du vill läsa mer, gå in på projektets hemsida (på engelska). Creativity is a common human language!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar