torsdag 8 september 2011

Ger konkurrens i välfärdens kärna kvalitetsvinster eller inte?

DN Debatt skrev igår forskare från SNS att det saknas bevis för att valfriheten, sådan den implementerats av politiker, medfört några positiva effekter. Artikeln läses av många valfrihetsbelackare som att marknadsövertro skadat kvaliteten i vården eller gjort det svårare att nå adekvat vård. Sådana slutsatser finns det dock inte stöd för varken i studien eller i artikeln, vars poäng just är att det är svårt att hitta vetenskapliga bevis för valfrihetens effekter både åt det ena och åt det andra hållet. Även om en del tecken i rapporten pekar på att valfriheten har gett gynnsamma effekter på vissa områden.


Eller som dagens DN-ledare skriver: "Gårdagens artikel på DN Debatt hade på eftermiddagen fått fler än 4 000 rekommendationer på Facebook. Inlägget, och boken det bygger på, orsakade omedelbart en uppsjö tidnings­rubriker, motdebattartiklar och bloggposter och kommer med största sannolikhet att användas som ett politiskt slagträ under nästa valrörelse.
Inte dåligt för en artikel och bok vars viktigaste slutsats är ”Vi vet inte, det behövs mer forskning”."

Idag lyfter de borgerliga gruppledarna i Stockholms läns landsting fram flera exempel som pekar på att patienten faktiskt tjänat stort på valfrihetsreformen.
Sedan Vårdval Stockholm infördes har antalet husläkarmottagningar, och antalet läkarbesök, ökat, på ett sådant sätt som tyder på att tillgängligheten ökat mest för dem som förr hade svårt att nå vården - de som bor i områden där medelinkomsten är lägre. Det är områden där behovet av vård ofta är större. Det skriver man i SNS-rapporten och det bekräftas av KI:s uppföljning av husläkarsystemet från 2010.
Vidare har den faktiska kostnaden för ett flertal behandlingar inom skilda områden minskat - detta gäller t.ex. för behandlingar för gråstarr, fetmaoperationer, psykiatrisk vård - så att samma mängd skattemedel ger högre utväxling i form av faktisk vård.

En större tillgänglighet i vården - både sett till eventuella kötider och till etableringar av mottagningar i länets alla områden - mer vård per krona, och mer vård för fler stockholmare, är positiva nyheter. Och det är bra om valfrihetsdebatten nu fokuseras mer på behovet av gedigna uppföljningar och utvärderingar än på ideologi.


Birgitta Rydberg, Anna Starbrink och Om Vård skriver om detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar