torsdag 8 september 2011

Hett ärende på grundskolenämnden ikväll?

På kvällens grundskolenämnd tas formellt beslut i ett arbete som är stort och viktigt. Det handlar om att ge klartecken för ett utbildningsprogram, Ledaren i mig, som kommer att användas på skolorna i Vårby. Bakom programmet står utbildningsföretaget FranklinCovey. Programmet har blivit flitigt använt i USA och i Asien, men detta är första gången en svensk skola jobbar med konceptet.
Ledaren i mig (”The Leader in Me”) syftar till att genom ett sammanhållet arbetssätt, där all personal på skolan är med, stärka förmågan till ledarskap och ansvarstagande hos varje elev.

Målet stärka varje elev i att genomföra de projekt han eller hon tar sig för i livet. Att följa sina drömmar, inte ge upp och att tro på sig själv. Ett bra sådant arbete leder till högre kunskapsresultat och en bättre arbetsmiljö men bygger också ett fundament för eleverna att ha med sig senare i livet. Skolorna i Vårby har redan börjat arbeta efter utbildningsprogrammets principer.

På nämnden ikväll tas beslutet att godkänna finansieringen för projektet, där kommunen betalar knappt en tredjedel av kostnaden för programmet och externa sponsorer går in med resterande medel.
Enligt kommunens reglemente får sponsring tas emot om det bidrar till att nå fastställda mål för verksamheten. I det här fallet behåller kommunen det fulla inflytandet över hur arbetet bedrivs och läggs upp.

2 kommentarer:

  1. Positivt att man arbetar med att bidra till att eleverna får en positiv självbild. Är man trygg med sig själv blir man också trygg med andra.

    SvaraRadera
  2. Tycker att lokaltidningen har en konstig vinkling på det hela.

    SvaraRadera