fredag 27 april 2012

#halmkonf 4

Dag två av Halmstadskonferensen ägnades åt skönlitteratur - men belyst från lite olika håll. Ordföranden i litteraturutredningen - Tomas Lidman, deltog i en paneldiskussion kring utredningens resultat tillsammans med utredningens sekreterare Isak Reichel och ytterligare en ledamot i utredningen; författaren och kritikern Annina Rabe.
Uppdraget har varit omfattande; förutom att studera litteraturens ställning i skolan och läsfrämjande insatser, har utredningen även studerat författarnas villkor, bok- och tidskriftsmarknaden och det internationella utbytet.
Utredningen ska lämna förslag som syftar till ökat läsande och ett rikt utbud av kvalitetslitteratur.

Detta om målen - nu till resultaten.
Då det gäller unga vuxna visar läsningen en nedåtgående trend. Framförallt gäller detta unga män.
Lästiden per vecka sjunker.
Konkurrensen av övriga media har fört med sig att läsningen (men även film) har tappat till förmån för Internet.

Viktigare än detta är dock resultaten som visar att läsfärdigheten (dvs. förmågan att förstå vad man läser) för flickor och pojkar i årskurserna tre och fyra drastiskt har gått ned. Skillnader mellan könen, socioekonomisk bakgrund och skola är också mycket tydlig och vissa områden blir tydligt utarmade. Man kan även utläsa att datoranvändningen haft en viss negativ effekt på läsförståelsen.

Hur löser vi detta? Utredningen har inga svar, men det är viktigt att denna fråga diskuteras - inte minst - bland oss liberaler; förmågan att söka egen kunskap är grundläggande för ett demokratiskt samhälle.

Se vidare Litteraturutredningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar