tisdag 24 april 2012

#halmkonf 3 Alla är inte välkomna!

Denna rubrik tillhörde ett mycket bra (men inte helt okontroversiellt) inslag på konferensen som hölls av Pernilla Glaser och Jenny Lind, den förstnämnda teamsamordnare för biblioteket Plattan och den senare bibliotekarie på samma ställe (och skribent i DN - läs henne gärna, hon är mycket bra).
Plattanbiblioteket utgår helt från bibliotekariernas egna litterära smak; de får alla göra inköp efter eget huvud utan att någon chef lägger sig i. Det innebär självfallet att detta bibliotek inte är något "fullsorterings" bibliotek av det vi vanligen ser, men fördelen är ju att personalen verkligen kan tala för varan. Så att säga.
De vanliga sorteringsbegreppen (Hce för svensk skönlitteratur etc) är på Plattan ersatta av delvis egna rubriker såsom Rolig, Sorglig, Djup, Queer litteratur osv. Dessa existerar tillsammans med mer kända ordningar som Poesi och Barnböcker. Avdelningarna är inte "huggna i sten"; vi fick höra hur en hel del avdelningar hade kommit och försvunnit.
En konsekvens av ovan beskrivna avdelningar är att en och samma författare kan återfinnas under flera avdelningar - något som en van biblioteksbesökare kanske kan finna något frustrerande.
Plattans utsatta läge i Kulturhusets bottenplan har också inneburit att man - då och då - måste be människor att lämna biblioteket, men även detta lyckas man göra med stor hänsyn och utan att kränka de personer som uppfattas som störande.
Intressant var även att se hur föreläsningen mottogs av publiken: många blev - liksom undertecknad - entusiastiska över arbetet, medan andra - både bibliotekspersonal och politiker - tyckte att hela biblioteksidén blev förfelad på Plattan. Detta var en synpunkt som framfördes med eftertryck av en moderat ordförande för kultur- och fritid!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar