lördag 21 april 2012

#halmkonf 1

Huvudbiblioteket i Halmstad

Jag har just kommit hem från den 22:a Halmstadskonferensen; en nordisk bibliotekskonferens.
Årets tema var "från transaktion till relation" och programmet var mångfacetterat och roligt.
I ett par blogginlägg ska jag försöka belysa aktuella frågor inom biblioteksvärlden.

Det är inte fel att säga att det pågår mycken diskussion kring och i biblioteken, men egentligen kretsar allt kring hur våra bibliotek ska kunna bredda sig och nå ut till en allt större del av befolkningen.
Inte en helt lätt uppgift i dagens digitaliserade och globaliserade värld!
Men just detta kan också användas till bibliotekens fördel! Att vara - aktivt - närvarande på nätet är idag ett måste (och då inte bara för biblioteken naturligtvis), men det gäller även att utnyttja det man redan har på ett kanske nytt sätt.
Det gäller bland annat det som i biblioteksvärlden kallas för "den långa svansen", vilket är de otroligt många böcker som våra bibliotek har magasinerade och som (nästan) aldrig lånas ut.
Hur man gör i Stockholm för att "väcka" dessa skatter kommer att bli ämnet för en annan rapport från Halmstadskonferensen.
Professor Anne Bamford inledde konferensen med ett mycket inspirerande anförande benämnt: "The Disruptive Library" (det splittrade biblioteket).
Hennes anförande väckte frågor som: var är bibliotekens plats i informationssamhället; hur kan biblioteken vara ett instrument för att förena utbildning, arbete och avkoppling?; hur påverkar den visuella litteraturen (serier o dyl) vårt läsandebegrepp?
Bamford menar att biblioteken i framtiden måste försöka bli jämlika mötesplatser som upplevs som relevanta i våra alltmer teknologiska och kreativa värld.
Som en av sina utgångspunkter hade Anna Bamford ett citat från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: "Everyone has the right to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts" (Alla har rätt att att delta i samhällets kulturella liv och njuta av konstens alla uttryck.)
En stor utmaning, inte minst då vi vet att 20% av befolkningen (i västerlandet) är totalt ointresserade av detta!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar