onsdag 18 april 2012

Första steget taget mot ny skola i Glömsta

Flemingsberg växer starkt och får många nya skolelever de närmsta åren. Nu planeras för en ny skola för årskurs 4-9 i Glömsta i Vistaberg-Flemingsberg med plats för cirka 700 elever.För att möta variationer i elevkullarnas storlek ska skolan kunna inrymma också förskoleverksamhet.
Skolan kommer att ligga i ett naturskönt område som ger goda möjligheter till utevistelse och vi ser gärna att skolan får en sådan pedagogisk profil.
Det finns behov av fler mötesplatser och närservice i området, och skolan skulle kunna vara en sådan plats. De boende i området skulle också kunna ta del av skolans bibliotek och tanken är att Kulturskolan ska kunna ha verksamhet i lokalerna. Vi ser gärna också att skolan får lokaler för idrott som föreningslivet och andra kan använda.
Kraven på miljömässig hållbarhet är mycket högt ställda. Skolan ska vara mycket energieffektivt byggd och tanken är att den ska kunna producera energi för egen användning.
På grundskolenämndens senaste sammanträde togs beslut om förslag på inriktning och genomförande av programstudie. Om allt löper enligt plan kommer de första eleverna att kunna börja höstterminen 2016.
Malin Danielsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar