onsdag 12 september 2012

Tjejsatsning får bidrag!

På gårdagens möte i kultur- och fritidsnämnden bifölls Skogås Handbollsklubbs ansökan om ett projektbidrag på 35 000 kronor.
Förvaltningen hade föreslagit ett avslag, då man inte ansåg att ansökan stämde med något av de kriterier för bidrag som man har att hålla sig till.
Jag la då ett ordförandeförslag i två att-satser:
  • att projektet "Tjejer i fokus" är att betrakta som ett jämställdhetsprojekt, och
  • att bevilja ansökt summa om 35 000 kr.
En enhällig nämnd beslutade sedan i enlighet med mitt förslag.
Projektet "Tjejer i fokus" har till syfte att stimulera flickor att fortsätta med handbollen efter femtonårsåldern, något som även vi verkligen vill och eftersträvar.
(Bland annat var detta en av anledningarna till att vi - förra året - la om reglerna för aktivitetsbidraget så att äldre deltagare får mer ersättning per deltagare.)

Vi önskar Skogås HK lycka till med sin planerade tjejsatsning och hoppas att de når framgång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar