måndag 3 oktober 2011

Man ska kunna följa sitt barn till skolan - även med färdtjänst.

Tillgänglighetsarbetet i Sverige syftar till att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att röra sig fritt i samhället. Det inbegriper att kunna jobba och att kunna vara förälder till sina barn. En del i detta borde vara möjligheten att kunna följa barnen till förskolan eller skolan innan man själv åker till jobbet - även om man som förälder har färdtjänst. Sådana s.k. viaresor spar tid och bilresor och låter föräldern vara förälder.
Tyvärr finns det idag hinder för via-resor när turen går via skolan för att hämta och lämna barnet. Färdtjänstresorna administreras av landstinget, som anser att detta med skolskjuts är en fråga för kommunen och skolan, med stöd av skollagen. När föräldern åker själv till skolan går det bra, men inte när barnet är med i bilen. Detta har bl.a. uppmärksammats av SVT.
Vår uppfattning i Folkpartiet är vi måste hitta en lösning som gör det möjligt för föräldrar i behov av färdtjänst att följa sina barn skolan precis som alla andra föräldrar; det är en fråga om att kunna vara delaktig både i samhället och i sina barns liv.

Folkpartiet och Synskadades riksförbund driver linjen att vi måste hitta en lösning på problemet. Moderaterna har nu gått med på att föräldrar i behov av färdtjänst och som också har barn med funktionshinder ska få denna möjlighet. Detta är en mycket liten grupp och omfattar inte alla de med färdtjänst vars barn inte har funktionsnedsättning.
Därför har nu FP:s landstingsledamot Ninos Maranha lyft behovet av en utredning för ta reda på hur många föräldrar totalt det handlar om. Detta är en nödvändig början för att hitta en lösning som fungerar.

Vi kommer att fortsätta jobba i landstingsmajoriteten för att föräldrar med funktionsnedsättning ska få följa sina barn till förskolan och till skolan.


Jessica Ericsson
Ledamot i landstingsfullmäktige (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar