torsdag 6 oktober 2011

Huddinge på besök i New York: Helhetsgrepp genom samverkan skapar trygghet

En grupp svenska fastighetsägare och politiker kom just hem från New York, där de studerat hur otrygga miljöer kan göras tryggare genom partnerskap mellan offentliga och privata aktörer i det berörda området. 
C:s Christian Ottosson och V:s Guzul Ciziri var med på studieresan, som det rapporterades från i gårdagens ABC. Christian är ordförande i Huddinges Brottsförebyggande Råd (HuBRÅ).

New York har vänt utvecklingen från otrygghet och kriminalitet till dagens kreativa, trygga världsstad. Ett konkret exempel på hur en nedåtgående spiral kan vändas kan ses i Bryant Park på Manhattan. Idag är det en ren, vacker miljö där man kan surfa gratis, låna böcker, spela schack, träna eller bara slå sig ned en stund. Så har det inte alltid varit, för tjugo år sedan var Bryant park en plats med hög brottslighet och otrygghet och de näringsidkare som fanns i området ville flytta därifrån. Den utvecklingen har man lyckats vända genom inte minst samverkan mellan myndigheter och de aktörer som finns i området.

Är det dags för systemskifte i den svenska trygghetsdebatten? Kanske är det dags att fokusera på ett områdes "friskhetsfaktorer" och hur man kan stärka dem, inte enbart fokusera på repression. Att titta på de platser där brott begås (mörka gränder, nedslitna parker) och försöka, tillsammans med andra aktörer, göra någonting åt dessa platser så att de blir tryggare, men också mer inkluderande, fräscha och vackra. För det verkar som att när man bygger vackra miljöer där alla tar ansvar för det gemensamma, så flyttar brottslighet och otrygghet inte bara någon annanstans, utan den tycks faktiskt minska. Så kan segregation och destruktiva tendenser stävjas, inte bara förflyttas i rummet.

Kriminolog på BRÅ i Nacka Jan Landström gör en analogi med nolltoleransen i trafiken. Sverige har lyckats minska antalet döda i trafiken inte bara fokusera på att göra folk till bättre bilförare, utan på att bygga säkrare miljöer där olyckor inte uppstår (tänk mitträcken, planskilda korsningar).

Detta är något att jobba efter i Vårby gård, tycker vi. Centrum där måste rustas upp och göras vackrare - men det kan inte göras utan att de som bor och bedriver verksamhet i området är med på tåget. Helhetsgrepp krävs, för trygghet får vi när vi alla tar ansvar för det gemensamma.

Christian Ottosson har också bloggat från resan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar