måndag 11 juni 2012

Vårby, placerade barn och IT-infrastruktur. Malin Danielssons KS-anförande 11/6

Det är något på gång i Vårby. Skolorna där har börjat arbeta med programmet Leader in me för att skapa en gemensam plattform för elever och personal. Gemensamma värderingar skapar en grogrund för förändring.
Jag besökte för ett tag sedan Vårby skolor. Det var ett otroligt positivt besök. Skolorna bubblade av framtidstro och eleverna imponerade.  Och de imponerade inte bara på mig utan även på företrädarna för de 25 nationer som var på besök för att se hur väl arbetet med Leader in me har fallit ut.  Även om skolan kan göra mycket kan skolan inte allt i ett område - det måste hända mer.
Därför välkomnar jag det riktade uppdrag som vi nu lägger för att utveckla Vårby.
Man måste kunna göra boendekarriär i Vårby. Det måste finnas fler bostäder, men också större bostäder att flytta till för dem som vill – annars flyttar man från Vårby när man skaffat jobb och familj. Centrum behöver bli bättre, och tunnelbaneuppgången trevligare. Den entreprenörskapsanda som finns i området måste tas tillvara och ges förutsättningar att växa. Om vi ska prata om likvärdiga villkor är det här vi måste lägga vårt fokus under 2013 och fler år därtill.
Barnombudsmannen refererar idag på Twitter till en rapport om barn i samhällsvård. I snitt är 1 barn per klass placerat i familjehem, jourhem eller HVB-hem någon gång innan 18 års ålder. Rapporten visar också att 28 % av barn på HVB-hem uppger att de varit utsatta för någon typ av mobbing i skolan minst en gång i månaden.
Dessa barn vittnar även om att de har dålig tillgång till internet och i alltför liten utsträckning får hjälp med läxläsning på hemmen. I årets Mål och budget har vi ett generellt uppdrag för att samverkan inom kommunen samt med andra aktörer för att tidigt fånga upp barn och ungas behov av insatser ska förbättras. Detta är otroligt viktigt, inte minst för de barn som rapporten handlar om. De faller lätt mellan stolarna.  Om HVB-hemmen och skolan skulle samverka i större utsträckning skulle dessa barn må så mycket bättre och få bättre förutsättningar - dit vill vi nå.
Slutligen vill jag prata IT-infrastruktur, en grundbult i förvaltningarnas arbete.
Vänsterpartiet vill enligt sitt budgetförslagspara in pengar här. Då har de inte varit ute på besök våra skolor.  En välfungerande IT- infrastruktur är en förutsättning för att bedriva en modern undervisning. Utan en fungerande IT-infrastruktur uppstår den typen av problem som vi i Huddinge har idag – otillräcklig IT – ett problem som vi nu, långsamt och mödosamt håller på att rätta till.
Det handlar om skolor som inte kan använda Google Earth, Skype och Storybird som är väsentliga pedagogiska verktyg idag. Det handlar om lärare som inte kan arbeta hemifrån, något som många kontorsarbetare tar för givet. Det handlar om skolor som har problem med att använda smartboards samtidigt som det personaladminstrativa systemet körs. Detta tycker vi är oacceptabelt. En del i att öka likvärdigheten i skolan är att skolan ska kunna ge alla elever digital kompetens vilket är en kompetens som alla behöver i framtiden.  Men det verkar inte Vänsterpartiet tycka med tanke på era prioriteringar.

Malin Danielsson
kommunalråd och gruppledare (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar