onsdag 13 juni 2012

Digital delaktighet - DigiDel2013

Man kan lätt förledas att tro att Sverige i alla dess delar är totalt uppkopplat till Internet och att alla människor har tillgång till datorer.
Så är det inte alls; i själva verket står 1,5 miljoner svenskar utanför det digitala samhället. Och detta i en tid då det är alltmer omöjligt att leva kvar i det analoga samhället.

DigiDel 2013 är ett landsomfattande projekt som syftar till att vidga just den digitala delaktigheten - målet är att "rekrytera" ytterligare en halv miljon människor till den digitala världen till slutet av 2013.
I detta arbete är naturligtvis många inblandade, inte minst våra bibliotek, som haft kurser i sociala medier, Internetsökning och släktforskning. Även studieförbunden är aktiva inom projektet.
Men det räcker inte - alla vi som redan är uppkopplade behövs också!

Vad kan DU göra? Gå in på DigiDels hemsida, där kan du bli partner (företag) eller eldsjäl (privatpersoner).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar