måndag 28 maj 2012

Dags för nattis i Huddinge

Redan för 10 år sedan motionerade Folkpartiet i Huddinge om att det bör finnas nattis, barnomsorg på obekväm arbetstid, i Huddinge. Motionen bifölls (alla partier i fullmäktige var för förslaget utom Drevvikenpartiet) och frågan utreddes men tyvärr ansågs efterfrågan för liten för att vi skulle gå vidare och införa nattis.

Men tiderna förändras och så även samhället och idag är efterfrågan större. Därför tar vi nu nya tag. I mål och budget för 2013 ges förskolenämnden i uppdrag att utreda hur barnomsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas i kommunen. Vi skjuter även till pengar för detta och hoppas att kunna starta med verksamheten till hösten 2013.

Detta är en viktig reform för framförallt ensamstående föräldrar som arbetar kvällar eller helger. Allt fler yrken kräver arbetsinsatser utanför förskolans öppettider. Affärer har öppet längre, viktiga samhällsfunktioner som sjukhus, polis och brandkår tjänstgör dygnet runt och vissa jobb förutsätter skiftarbete. För detta krävs flexibla lösningar som utgår från dagens samhälle och den verklighet som Huddingeborna lever i. Barnomsorg på obekväm arbetstid är en sådan flexibel och efterlängtad lösning som nu kommer att bli verklighet.

2 kommentarer:

  1. När man läser om detta i media så inser man att en sak har glömts bort. Den personal som skall ev arbeta natt i denna verksamhet. De nämns inte nånstans. Varför? Och vi vet också att nattarbete kan vara skadligt.

    SvaraRadera
  2. Hej BG
    Det är en viktig synpunkt du har och därför är det viktigt att förskolenämnden nu utreder frågan ordentligt för att hitta en bra lösning. Barnomsorg på obekväm arbetstid behöver inte enbart handla om nätter utan kan i många fall säkert handla om att kunna ha kvar barnen till 19 eftersom man slutar jobbet 18. Självklart ska varje fall behovsprövas och riktas till dem som inte kan lösa det för att man tex är ensamstående.

    Malin

    SvaraRadera