torsdag 24 maj 2012

Bättre stöd för äldre som kommer hem från sjukhus

När en äldre människa varit inlagd på sjukhus och kommer hem behövs ofta extra stöd. I många fall behöver en äldre som tidigare klarat sig själv, lite extra hjälp under en tid. Men när man precis varit med om en sjukhusbehandling har man inte alltid ork och energi nog att, förutom det egna läkandet, ta tag i den biten utan klarar sig kanske bäst man kan. Det fördröjer läkandet och försvårar rehabiliteringen.
Folkpartiet har av den anledningen länge drivit på för något vi kallar Trygghetskvitto - där vårdgivarna kring patienten kommer överens om vad som sker efter hemkomsten, redan innan patienten skrivs ut.

Nu går Huddinge kommun in i ett projekt tillsammans med landstinget för att förbättra mottagandet för de äldre som kommer hem efter en sjukhusvistelse. Det är en av nyheterna i den budget som den borgerliga majoriteten lagt för 2013. Projektet är tidsbegränsat och ska utvärderas efter projekttidens slut med förhoppningen att hitta arbetssätt som fungerar - allt för att de äldre som kommer hem lättare ska komma tillbaka och få ett längre och friskare liv.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar