tisdag 30 augusti 2011

Spårväg Syd behövs

På SvD Brännpunkt den 29 augusti pekar bl.a. Emil Högberg från Huddinge socialdemokrater på behovet av att utbyggnaden av Spårväg Syd prioriteras.

Folkpartiet på Södertörn jobbar för att få Spårväg Syd - till Älvsjö och vidare till Flemingsberg.
Söderort är en expansiv region. I Den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen (RUFS) pekas både Flemingsberg - med utbildning, forskning och högspecialiserad vård - och Kungens kurva - med handel och bostäder - ut som regionala kärnor vars utveckling är av största vikt för hela storstadsregionen. För att växa hållbart krävs vägar och kollektivtrafik.

Både Spårväg Syd och Förbifart Stockholm är helt centrala för Söderort. Spårväg Syd - till Älvsjö och på sikt till Flemingsberg måste prioriteras tydligt av SL. Vårt behov av infrastruktur kan inte vänta - de behövs för hela regionens arbetsmarknad och framtid. Det jobbar vi för.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar