tisdag 7 maj 2013

Beslut om förstudie för ny rackethall i Skogås fattat

Folkpartiet tycker det är viktigt att det snart kommer en ny rackethall på plats i Skogås. Det är därför glädjande att planerings- och personalutskottet idag fattade beslut om att initiera en förstudie om en ny rackethall i Skogås. Det är sedan tidigare känt att underhållet på den befintliga varit eftersatt och Folkpartiet välkomnar därför nu förstudien för att reda ut detaljerna vidare.

Rackethallen är ett viktigt inslag för invånarna i Huddinge kommun och Skogås BK som engagerar många ungdomar på fritiden. Den nya rackethallen föreslås i utredningen uppföras intill den befintliga inom kv Garderoben.

Om förstudien lyckas initieras till sommaren är bedömningen att den nya rackethallen kan stå färdig under 2015.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar