torsdag 16 maj 2013

Nationell strategi för fler män i förskolorna


DN rapporterar den 6:e maj om att jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) nu rustar för en nationell strategi för att få fler män i förskolorna. I Huddinge har detta varit en angelägen fråga för Folkpartiet länge. Vi har sedan flera år tillbaka gett förvaltningen uppdraget att fokusera på att öka andel män i förskolan. Under 2013 har vi höjt ribban ytterligare genom ett uppdrag till Barn och Utbildningsförvaltningen om att dubblera andelen manliga pedagoger i förskolan.

Varför är det så viktigt? För varje enskilt barn är det viktig att de lär sig att både män och kvinnor kan vara förebilder, hjälpa dem, lära dem, trösta dem, och leka med dem. Barn har rätt till att möta både manliga och kvinnliga pedagoger helt enkelt. Även för förskolan som arbetsplats är detta viktigt - det finns betydande forskning som pekar på att jämställda arbetsplatser är hälsosammare arbetsplatser.

Det är ingen lätt uppgift att öka andelen manliga pedagoger - som Dagens Nyheter skriver har Norge där lyckats medan Sverige inte har gjort det. Utbildningsförvaltningen har varit på studiebesök i Norge för att lära insikter  - bland annat har vi förstått att det är lättare att rekrytera män till förskolor där det redan finns åtminstone en manlig pedagog. Nätverket "Män i Förskolan" är därför särskilt viktig för att stödja de män som inte har manliga kollegor i närheten. Även i rekryteringssammanhang är det viktigt att manliga pedagoger synliggörs i annonser och bilder.

Jämställdhetsministerns nationella strategi är välkommen - att förändra Sveriges minst jämställda arbetsplats är en svår utmaning. Men vi är ihärdiga - barnen förtjänar det.

Chris Smith

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar