måndag 6 februari 2012

Både penna, papper och padda har en roll att spela i skolan


De senaste dagarna har det varit en medialt uppmärksammad debatt om nya pedagogiska hjälpmedels roll i skolundervisningen under de första årskurserna. Tyvärr har debatten kommit att handla alltför mycket om datorers vara eller icke vara och för lite handlat om hur skolan kan lotsa eleverna fram till läs- och skrivförmåga.

Idag tydliggör  därför 17 av Folkpartiets politiker i Stockholms län på SvD Brännpunkt under rubriken "Penna, padda och dator kompletterar varandra" hur vi ser på hur skolan kan jobba nytt och smart för att lära barnen läsa och skriva.  

Förmågan att kunna skriva för hand är fortfarande viktig och kommer att vara det under överskådlig tid. Självklart ska skolan se och ta in både värdet av den traditionella skrivboken och av worddokumentet. Vi folkpartistiska skolpolitiker ser att det finns många pedagogiska metoder som får barnen att knäcka "skrivkoden", även om motoriken hos en viss sex- eller sjuåring inte är tillräckligt utvecklad för att barnet ska kunna forma bokstäverna på papperet så väl i början. Metoder som låter barnen skriva på skärm i början kan hjälpa till begripliggöra detta med att sätta ihop ord och forma meningar, och kan göra det lättare för många att sedan börja skriva för hand. Dessa sätt att jobba har, menar vi, visat sig hjälpa inte minst många barn i behov av särskilt stöd.

Pappersböcker, digitala uppslagsverk, tidskrifter och mikrobloggar. Det skrivna ordet tar sig många uttryck idag. Vi i Folkpartiet menar att skolan inte ska rädas den nya verkligheten utan tvärtom ta vara på alla möjligheter för att ge alla barn och elever en flygande start på sin skolgång och sina liv. Tveklöst kommer även den nya generationen att njuta av litteratur och att skriva - på många olika sätt!

Andra som bloggar:
Folkpartiet Solna, Folkpartiet Järfälla, Annina Rabe SvD, Jesper Svensson, FP-bloggen, Hendrik Nyman (FP)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar