tisdag 17 januari 2012

Erik Ullenhag inledningstalar på Kom Samman-konferens

Erik Ullenhag, integrationsminister (FP) inledningstalar om regeringens syn på integrationsfrågorna då konferensen ”Mötesplatsen – en väg till hälsa och integration” hålls den 20 januari i Flemingsberg.

KomSamman är ett samarbetsprojekt mellan Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola (RCN), fritidsgården Ung Zon Flemingsberg, Svenska kyrkan och Huddinge IF. Verksamheten äger rum i källarplanet i Flemingsbergs kyrka, varje onsdag klockan 15.00 - 20.00.
KomSamman erbjuda meningsfulla aktiviteter för nyanlända barn och deras föräldrar som visar vägar in i det svenska samhället. Man kan ägna sig åt fysisk aktivitet och åt kreativt skapande, knyta nya kontakter och träffa andra. En mycket uppskattad verksamhet.

Mer information och det fullständiga programmet till konferensen finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar