tisdag 10 januari 2012

Duktiga förskolepedagoger har inget kön

Förskolan, precis som andra arbetsplatser, är en mycket starkt kvinnodominerad arbetsplats, något som vi i Folkpartiet i Huddinge vill ska förändras. Idag uppgår andelen män som arbetar i kommunal förskola till bedrövliga 2,8 procent och inom fristående förskola till knappt bättre 5,3 procent.

Förskolan är ofta första anhalten ut i livet utanför den egna familjen för våra barn och det är viktigt att barnen möter kompetent personal och inte minst, tycker vi, förebilder som är både kvinnor och män.

Nu har regeringen gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser i syfte att främja jämställdhet i skolväsendet. Som en del i uppdraget ska man hitta goda exempel i kommuner och i omvärlden som kan visa hur man kan jobba för att göra förskolan till en attraktiv arbetsplats för ambitiösa pedagoger, oavsett kön.

I Huddinge gav vi år 2010 förvaltningen i uppdrag att arbeta för en jämnare könsfördelning bland de anställda i förskolan. Sedan dess har bland annat ett särskilt nätverk för manliga pedagoger startat. Men än finns det nog en lång väg att gå för att valet att bli förskolepedagog ska vara lika möjligt att göra för en kvinna som för en man.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar