onsdag 18 januari 2012

Demonstration inför kommunfullmäktige i måndags


(Till höger i bild syns jag i samtal med Huddinges kulturföreningar.)

Det kommunala bostadsbolaget Huge aviserade före jul att de planerar att se över hyressättningen på bl.a. de lokaler de hyr ut till föreningslivet. Avsikten är att säkra att de hyror man tar ut för sina föreningslokaler är skäliga, så att uthyrningen bär sig.


Vid måndagens kommunfullmäktigesammanträde hade Huddinge konstnärsklubb med flera föreningar ordnat en manifestation där de lyfte sina farhågor inför omförhandlingarna. Många undrar hur stora hyreshöjningarna kan komma att bli.
En interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Daniel Dronjak Nordqvist, handlade om hur kommunens linje i frågan kommer att vara. Denna interpellation hann vi dock inte med i måndags, utan den bordlades till nästkommande sammanträde.
Jag var dock innan sammanträdet ute och pratade med ”demonstranterna” och kunde berätta om vad vi från kommunledningens och KUF:s sida gör för att förhandlingarna, när de kommer, ska landa så bra som möjligt. Just nu finns det inget underlag att ta ställning till utan kommunens ledning kommer att tillsammans med Huge titta på vart och ett av de hyresobjekt som ligger på bordet. I den bedömningen kommer vi att titta på vad som kan vara en skälig hyra att ta ut för varje objekt samt vilket ytterligare stöd kommunen kan ge till det föreningsliv som verkar i Huddinge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar