torsdag 8 december 2011

Skriv på för papperslösas rätt till vård

I maj presenterades den statliga utredningen om vård för papperslösa. Utredningen föreslog att landstingen ska erbjuda papperslösa vård, på samma villkor som andra. Ännu har regeringen inte skickat utredningen på remiss. Folkpartiets förtroendevalda i Stockholms län skriver nu på Rätt-till-vård-initiativets upprop för att ge alla, även papperslösa, rätt till vård.

Att ge alla människor vård är ingenting annat än grundläggande medicinsk etik. Det är anmärkningsvärt att regeringen efter att ha fått ett utredningsförslag låter frågan vila i byrålådan.

De papperslösa är ingen röststark grupp och hamnar lätt utanför dagordningen, i det glömda Sverige. För oss som socialt ansvarstagande liberaler är det självklart att driva deras rättigheter – för oss är patienten, oavsett vem det är, alltid viktigast.

Att nekas vård, eller själv avstå vård och äventyra sin hälsa av rädsla för att rapporteras och riskera utvisning, är omänskligt. Det valet ska inte människor, eller vårdpersonal, behöva göra.


1 kommentar: