fredag 12 oktober 2012

Vi lyfter lärarlönerna

Att eleverna möter skickliga lärare är den viktigaste faktorn för deras kunskapsutveckling. Allt fler vågar nu prata om att det är just lärarna som gör skillnad - och lärare som gör skillnad ska märka det i plånboken!

Huddinge kommun lägger nu extra pengar för att ge lärare högre lön. 5,3 miljoner extra betalas ut till skolorna 2012, såväl kommunala som fristående, för att lönerna ska kunna höjas enligt det nya läraravtalet. Nästa år satsas 3 miljoner på högre löner utöver läraravtalet.
Det innebär att vi nu skjuter till pengar för att kunna ge lärarna ett ordentligt lönelyft enligt avtalet 2012 och 2013.
Utöver det satsar vi 3 miljoner extra 2013 för att ytterligare kunna belöna skickliga lärare. Samtidigt inrättar vi karriärtjänster i form av förstelärare och lektor som innebär rejäla lönelyft och stärkta karriärvägar i skolan.

Som lärare ska man kunna känna att man har ett toppjobb och det ska man känna också när lönen kommer. Den frågan löses inte i en handvändning - men i Folkpartiets skola är 10 000 kronor mer i månaden på lite sikt ingen omöjlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar